Code for Croatia

Code for Croatia

The Code for Croatia is an organizing force for local civic engagement - a network of civic-minded volunteers who contribute their skills toward using the web as a platform for local government and community service. We are Croatian national CfA Brigade and HrOpen expert group.

For more information, See our website »

Name

Popularity

RSS

Demo vizualizacija dopunske liste ljekova po Nositelju
Federated from {dataset.domainCName}

Dopunska lista lijekova - u primjeni od 03.09.2014.

49 views

Ministarstva - službenik za informiranje
Federated from {dataset.domainCName}

Popis tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj ----- za pretraživanje upišite što tražite u gornjem desnom polju "Find in this dataset" i pritisnite tipku Enter na tipkovnici

218 views

Popis tijela javne vlasti
Federated from {dataset.domainCName}

Popis tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj ----- za pretraživanje upišite što tražite u gornjem desnom polju "Find in this dataset" i pritisnite tipku Enter na tipkovnici

1,138 views

Dopunska lista lijekova [HZZO]
Federated from {dataset.domainCName}

Dopunska lista lijekova - u primjeni od 03.09.2014.

674 views

Osnovna lista lijekova [HZZO]
Federated from {dataset.domainCName}

Osnovna lista lijekova - u primjeni od 03.09.2014.

1,928 views

Dodaj parking za bicikle u Zagrebu
Federated from {dataset.domainCName}

Parking lokacije za bicikle u Gradu Zagrebu

80 views

Registar drzavne imovine - popis nekretnina
Federated from {dataset.domainCName}

Javno dostupni Registar sadrži na jednom mjestu sve dostavljene podatke izravno poslane od samih obveznika Registra koje čine sva državna tijela, trgovačka društva i pravne osobe s javnim ovlastima, a koja na bilo koji način upravljaju i raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske te ustanove kojima je jedan od osnivača Republika Hrvatska ili Vlada Republike Hrvatske. Podaci su unašani u sustav temeljem dostavljene evidencije obveznika, stoga je bitno naglasiti da su ponegdje podaci nepotpuni i neujednačeni, upravo zato što se u istom obliku vode i u evidenciji svakog od obveznika. Također su i eventualne nepravilnosti automatski unesene i u središnji Registar.

136 views

Registar biraca - broj biraca po adresi
Federated from {dataset.domainCName}

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu. Uredi državne uprave u županijama odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, vode dio registra birača za područje za koje su ustrojeni.

183 views

Ustrojstveni oblici politickih stranaka
Federated from {dataset.domainCName}

Ustrojstveni oblici političkih stranaka

3,722 views

Registar politickih stranaka Republike Hrvatske
Federated from {dataset.domainCName}

Registar političkih stranaka Republike Hrvatske

2,179 views