Random Hacks of Kindness Saint Louis

Random Hacks of Kindness Saint Louis

Random Hacks of Kindness Saint Louis is a weekend hackathon that encourages community involvement for the betterment of Saint Louis. Participants will work to solve problems and better the Saint Louis area through the development and application of technology, creation of organizations, and just plain hard work.

For more information, See our website »

Name

Popularity

RSS

Ustrojstveni oblici politickih stranaka
Federated from {dataset.domainCName}

Ustrojstveni oblici političkih stranaka

3,724 views

Registar politickih stranaka Republike Hrvatske
Federated from {dataset.domainCName}

Registar političkih stranaka Republike Hrvatske

2,184 views

Registar biraca - broj biraca po adresi
Federated from {dataset.domainCName}

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu. Uredi državne uprave u županijama odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, vode dio registra birača za područje za koje su ustrojeni.

184 views

Registar drzavne imovine - popis nekretnina
Federated from {dataset.domainCName}

Javno dostupni Registar sadrži na jednom mjestu sve dostavljene podatke izravno poslane od samih obveznika Registra koje čine sva državna tijela, trgovačka društva i pravne osobe s javnim ovlastima, a koja na bilo koji način upravljaju i raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske te ustanove kojima je jedan od osnivača Republika Hrvatska ili Vlada Republike Hrvatske. Podaci su unašani u sustav temeljem dostavljene evidencije obveznika, stoga je bitno naglasiti da su ponegdje podaci nepotpuni i neujednačeni, upravo zato što se u istom obliku vode i u evidenciji svakog od obveznika. Također su i eventualne nepravilnosti automatski unesene i u središnji Registar.

136 views